Wielkie małe działanie!

Materiał składa się z sekcji: "Kamienie na szaniec", "Katechizm młodego Polaka", "Mały sabotaż", "Cele Polskiego Państwa Podziemnego", "Miasto ruin", "Pomnik Małego Powstańca", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 23 ćwiczenia, w tym 7 interaktywnych.

Materiał do wykorzystania na lekcji historii.

Bibliografia:

  • Źródło: Słownik języka polskiego PWN, dostępny w internecie: https://sjp.pwn.pl/sjp/maly-sabotaz;2518795.html [dostęp 12.05.2021 r.], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
  • Źródło: Aleksander Kamiński, W burzy i we mgle, [w:] tegoż, Kamienie na szaniec, Katowice 1995, Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
  • Źródło: Katechizm młodego Polaka, 1943 r., dostępny w internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/409357/PDF/NDIGDZS021712.pdf [dostęp 12.05.2021 r.].
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Testament mój, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/testament-moj.pdf [dostęp 12.05.2021 r.].
  • Źródło: Dziesięć przykazań walki cywilnej (odezwa Kierownictwa Walki Cywilnej do społeczeństwa polskiego), „Biuletyn Informacyjny”, nr 7 V 1942, nr 18(122).
  • Źródło: Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Katowice 1995.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida