Wizyta gości z Francji w Polsce – folder turystyczny

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja językowa. Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Lekcja języka francuskiego poświęcona tematyce turystycznej, analizie i tworzeniu folderu.