Władza rodzicielska

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: KAZAREN, Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej, 24.05.2019 r., dostępny w internecie: kazarenadwokat.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
  • Źródło: Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 12 września 2019 r., dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
  • Źródło: Adam Sroga, Władza rodzicielska po rozwodzie. Poznaj swoje prawa, 20.07.2018 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida