Właściwości aldehydów

Scenariusz lekcji, w trakcie której wykonywane są doświadczenia dotyczące właściwości aldehydów. Zawiera też informacje o zastosowaniu i występowaniu aldehydów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.