Właściwości ketonów

Scenariusz lekcji chemii dotyczącej ketonów, która ma charakter teoretyczny. Zapoznaje uczniów z budową, nazewnictwem i właściwościami ketonów oraz ich zastosowaniem i występowaniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida