Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783) – narodziny państwa

Scenariusz lekcji historii poświęconej omówieniu: przyczyn i przebiegu wojny amerykańsko-brytyjskiej 1775–1783, uchwaleniu Deklaracji Niepodległości, analizie jej zapisów, postanowieniom paryskiego traktatu pokojowego z 1783 roku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.