Wpływ astrefowych czynników przyrodniczych na modyfikowanie zjawisk strefowych na Ziemi

Tekst i scenariusz lekcji: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.