Wskazywanie drogi – rozmowy sterowane

Scenariusz lekcji języka angielskiego skierowanej jest do klas maturalnych, której celem jest przedstawienie zasad zdawania ustnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Uczniowie ćwiczą tzw. rozmowy sterowane, pytając o drogę i wskazując kierunki, powtarzając jednocześnie słownictwo związane z miastem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida