Współczesna filozofia polityki: libertarianizm i anarchizm

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Robert Nozick, Państwo minimalne i ultraminimalne.
  • Źródło: Pierre Joseph Proudhon, Co to jest własność?, Zielona Góra 1997, s. 2.