Współczesne metody badań kosmicznych

Tekst: Włodzimierz Juśkiewicz, Artur Jasiński, Anna Ruszczyk (opracowano częściowo na podstawie materiałów PWN)
Film: Krzysztof Poznański
Ćwiczenie i scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk
Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.