Wspólna zabawa i kulturalne kibicowanie

Scenariusz oraz materiały multimedialne do lekcji WF na której uczeń pozna zasady kulturalnego kibicowania oraz pozna wybrane przepisy gry w piłkę nożną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.