Wspólne redagowanie opisu parku

Scenariusz lekcji, która ma na celu utrwalenie u uczniów klasy III szkoły podstawowej umiejętności redagowania opisu na podstawie własnych obserwacji oraz ilustracji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.