Współpraca bazy danych ze stroną internetową, etap I

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida