Wspomagamy oczy podczas obserwacji przyrodniczych

Materiał składa się z sekcji: "1. Co to jest soczewka?", "2. Pomagamy oczom", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania".

Materiał zawiera 17 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków) przedstawiających działanie soczewki i przyrządy optyczne oraz 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "przyrząd optyczny", "soczewka", "załamanie światła". W materiale opisano, w jaki sposób powstaje obraz w oku oraz dokonano przeglądu zastosowania wybranych przyrządów optycznych w poznawaniu przyrody.

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida