Wśród liter, głosek i sylab

Krótki wstęp wprowadzający do lekcji i ćwiczenie interaktywne.

Zasób składa się z polecenia starannego przeczytania trudnego do wymowy zdania. Do zasobu dołączony jest film o historii liter i znaków diakrytycznych w polszczyźnie.

Polecenia do filmu w zasobie „Wśród głosek i liter. Jedna, dwie, a nawet trzy razem. 1”. oraz tabela interaktywna, uczeń rozpisuje wyraz na głoski i litery.

W zasobie ciekawostka na temat zapisu polskich głosek, ćwiczenie interaktywne i polecenie otwarte dotyczące dyskusji na temat podwójnego zapisu.

Krótki wstęp na temat samogłosek i spółgłosek. Ćwiczenie interaktywne polegające na uzupełnianiu brakujących spółgłosek w wyrazach.

Uczeń uzupełnia samogłoski w czterech wyrazach.

Zasób składa się z dwóch grafik: wykresu obrazującego funkcje litery „i” oraz definicji wymowy głosek zmiękczanych przez głoskę i.

Dzielenie wyrazów na głoski.

Dzielenie wyrazów na głoski. Przykłady wyrazów.

Zasób składa się z wyliczanki „Siedzi diabeł...” i ćwiczenia interaktywnego polegającego na liczeniu samogłosek i sylab.

Dwa ćwiczenia interaktywne dotyczące sylab.

Zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu.

Różne propozycje dzielenia na sylaby tego samego wyrazu.