Wstęp do programowania

Tekst: Maurycy Gast

Opracowanie i multimedia: GroMar.eu sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Czym jest programowanie?, dostępny w internecie: kft.umcs.lublin.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
  • Źródło: Daniel McCracken, William I. Salmon, A Second Course in Computer Science with Modula-2 [data structures], 1987 r., dostępny w internecie: kft.umcs.lublin.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida