Wybrane zasoby do wykorzystania w ramach pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin przybyłych do Polski z terenów objętej wojną Ukrainy