Wybrani kompozytorzy XVIII/XIX w. – Maria Szymanowska