Wycinek koła. Odcinek koła

Definicja wycinka koła, rysunki wycinka, wzór na obliczanie. Kąt środkowy. Długość łuku - przykłady, wzór, przykłady zadań. Ciekawostki o wycinku koła. Prezentacja multimedialna podziału koła na równe części. Animacja - pizza jako przykład na wycinki koła.

Ćwiczenia na obliczanie pola wycinka i długości łuku o niskim stopniu trudności.

Ćwiczenia na obliczanie pola wycinka i długość łuku o większym stopniu trudności. Zadania na obliczanie powierzchni odcinka kołowego, kąta środkowego, promienia i średnicy koła. Przykłady rozwiązań do zadań.

Definicja wycinka koła. Definicja odcinka koła. Odcinek koła - animacja. Kąt środkowy i cięciwa. Metoda obliczania pola odcinka koła. Ilustracja interaktywna: pole figury sercowej. Ilustracja interaktywna: powstawanie i pole powierzchni lunuli kwadratowej. Ilustracja interaktywna: pole powierzchni lunuli trójkątnej.

Obliczanie pola powierzchni wycinka koła. Obliczanie pola powierzchni odcinka koła. Obliczanie długości łuku.

Obliczanie pola powierzchni wycinka i odcinka koła. Obliczanie pola powierzchni lunuli. Zaznaczanie na rysunku koła wycinka o  wskazanej powierzchni lub długości łuku. Zadania na dowodzenie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida