Wydarzenia z dziejów Polski i Europy w XVI w. - podsumowanie

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] Z. Wójcik, Historia Powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 1995, s. 209–210.
  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506–1648). Wielka Historia Polski, t. 4, Kraków 2000, s. 174.
  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida