Wyrażanie opinii

Scenariusz lekcji języka angielskiego, w trakcie której uczniowie ćwiczą sprawność mówienia pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Doskonalą płynność mówienia, prowadząc dyskusje, w których wyrażają swoje opinie. Używają typowych zwrotów poznanych na lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida