Wyrażanie własnego zdania z użyciem logicznej, przemyślanej argumentacji na podstawie twierdzeń Hegla