Wyrazy pochodne

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie porządkują i utrwalają wiadomości oraz umiejętności związane z odróżnianiem tematu słowotwórczego i formantu w wyrazach pochodnych, tworzeniem wyrazów pochodnych różnymi metodami, tworzeniem definicji słowotwórczych. Film to zapis fragmentu rozmowy z profesorem Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, na temat nadawania znaczenia wyrazom pochodnym przez zastosowanie określonego formantu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.