Wyrazy podstawowe i pochodne

Scenariusz lekcji poświeconej wprowadzeniu nowych pojęć i kształceniu umiejętności posługiwania się nimi w praktyce. Uczniowie poznają sposoby tworzenia nowych słów oraz elementy budujące wyraz.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.