Zabawa w grafika – ozdabiam papier do prezentów

Omówienie dziedzin sztuk plastycznych oraz związanych z nimi zawodów artystycznych. Przykłady przypisania dzieł do poszczególnych dziedzin sztuki. Prezentacja warsztatu pracy grafika artysty oraz omówienie cech kompozycji otwartej i rytmicznej. Zestaw zawiera schemat ukazujący podział sztuki na różne dyscypliny oraz interaktywne narzędzie symulacyjne pozwalające na przyporządkowanie ilustracjom dzieł malarstwa, architektury, rzeźby właściwe im dyscypliny sztuki.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.