Zabawa w grafika – ozdabiam papier do prezentów

Omówienie dziedzin sztuk plastycznych oraz związanych z nimi zawodów artystycznych. Przykłady przypisania dzieł do poszczególnych dziedzin sztuki. Prezentacja warsztatu pracy grafika artysty oraz omówienie cech kompozycji otwartej i rytmicznej. Zestaw zawiera schemat ukazujący podział sztuki na różne dyscypliny oraz interaktywne narzędzie symulacyjne pozwalające na przyporządkowanie ilustracjom dzieł malarstwa, architektury, rzeźby właściwe im dyscypliny sztuki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida