Zadania egzaminacyjne - słuchanie

Scenariusz lekcji języka angielskiego, w trakcie której uczniowie ćwiczą sprawność słuchania i mówienia pod kątem przygotowania do pisemnego egzaminu maturalnego, wykonując typowe zadania egzaminacyjne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida