Zadania z figur geometrycznych

Materiał zawiera ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), ćwiczenia, w tym ćwiczenia interaktywne.

Ćwiczenia - rozpoznawanie prostych, odcinków, odcinków prostopadłych i równoległych (również w sytuacjach praktycznych), kwadratów i prostokątów, obliczanie długości łamanej oraz obwodów prostokątów i kwadratów, określanie rodzajów kątów,  rysowanie elementów prostokąta (przekątnych),  wykorzystanie własności wielokątów, wykorzystanie zależności między średnica a promieniem koła, wykorzystanie skali w praktyce. 

                     

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida