Zagrożenia w czasie pokoju

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu zagrożeń czasu pokoju.

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

 Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą charakterystycznych zagrożeń czasu pokoju.

Sekcja zawiera opis zagrożeń naturalnych, katastrof oraz ich skutków (pierwotnych i wtórnych) i dwie ilustracje. Ilustracja 1 przedstawia podział zagrożeń czasu pokoju w formie schematu blokowego. Ilustracja 2 przedstawia informacje w formie piktogramów o najczęściej spotykanych katastrofach naturalnych

Sekcja zawiera opis zagrożenia powodzią oraz metody ochrony przed powodzią. Aplikacja 1 przedstawia rodzaje powodzi i ich przyczyny w formie piktogramów. Polecenie dla ucznia dotyczy sposobów ochrony przed powodzią w najbliższym otoczeniu. W tabeli zawarto podział na pierwotne i wtórne skutki powodzi.

Sekcja zawiera definicję i podział pożarów na grupy, sposoby przeciwdziałania oraz skutki pierwotne i wtórne pożarów. Ilustracja 1 przedstawia widziany z góry rozległy pożar lasu. Aplikacja 1 prezentuje podział pożarów na grupy (A, B, C, D, F) i ich charakterystykę. W tabeli przedstawiono skutki pierwotne i wtórne pożarów. Polecenie dotyczy znaków ochrony przeciwpożarowej w szkole.

Sekcja zawiera miejsca występowania i charakterystykę huraganów i silnych wiatrów. W tabeli zawarto pierwotne i wtórne skutki silnych wiatrów. Polecenie 3 dotyczy zjawisk towarzyszących huraganowi i bezpiecznego zachowania podczas huraganu. Polecenie zawiera film przedstawiający przebieg i skutki huraganu Sandy (2012).

Sekcja zawiera charakterystykę silnych mrozów i śnieżyc. Ilustracja przedstawia niebezpieczne zjawiska związane z opadami śniegu (burze lodowe, zawieje, zamiecie,grad, śnieżyce). W tabeli zawarto pierwotne i wtórne skutki silnych mrozów i i śnieżyc. Polecenie 4 dotyczy skutków pierwotnych i wtórnych huraganów i śnieżyc.

Sekcja zawiera opis lawin ich rodzaje, możliwości przeciwdziałania oraz skutki pierwotne i wtórne. W aplikacji 3 przedstawiono rodzaje lawin. Tabela zawiera skutki pierwotne i wtórne lawin. Polecenie 5 dotyczy przyczyn zejścia lawiny.

Sekcja zawiera opis przyczyn katastrof i awarii technicznych. Galeria zawiera sześć ilustracji różnych katastrof (lotniczych, kolejowych, budowlanych, ekologicznych, autobusowych). Polecenie 6 dotyczy przyczyn wystąpienia katastrof przedstawionych na ilustracjach w galerii. Polecenie 7 dotyczy katastrofy antropogenicznej w najbliższym otoczeniu.

Sekcja zawiera opis zagrożeń w najbliższym otoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem wypadków drogowych i ich przyczyn. Polecenie 8 dotyczy przyczyny wypadku przedstawionego na fotografii. Fotografia przedstawia samochód, który uderzył w drzewo.

Sekcja zawiera opis w punktach najistotniejszych zagadnień z zakresu zagrożeń czasu pokoju (katastrof naturalnych, katastrof antropogenicznych, awarii technicznych). Praca domowa dla ucznia dotyczy sporządzenia listy zagrożeń charakterystycznych dla najbliższej okolicy,

Definicje najistotniejszych pojęć z zakresu zagrożeń czasu pokoju: awaria techniczna, huragan, kanał ulgi, katastrofa, katastrofa antropogeniczna, katastrofa naturalna, kierownice w ujściach rzek do morza, lawina, mróz, poldery przeciwpowodziowe, powódź, powódź opadowa, powódź roztopowa, powódź sztormowa, powódź zatorowa, pożar, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwpowodziowe, wypadek drogowy, zbiorniki retencyjne posiadające rezerwę powodziową. Ilustracje kanału ulgi, powodzi sztormowej, powodzi zatorowej, zbiornika przeciwpowodziowego, wrót przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych posiadających rezerwę powodziową

Zestaw czterech zadań interaktywnych dotyczących zagrożeń czasu pokoju

Bibliografia:

  • Źródło: Statystyki dotyczące COVID-19 w Polsce, dostępny w internecie: https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/wykresy/news-koronawirus-w-polsce-aktualne-dane-mapa-zachorowan-i-zgonow,nId,4508505 [dostęp 20.07.2021].
  • Źródło: Statystyki dotyczące COVID-19 na świecie, dostępny w internecie: https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-statystyki-polska-na-tle-swiata,nId,4441341 [dostęp 20.07.2021].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida