Zagrożenia w domu i szkole

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu, informujący o wielości i różnorodności potencjalnych zagrożeń w najbliższym otoczeniu. Fotografia dziecka z hulajnogą stojącego przy przejściu dla pieszych. 

Wskazanie na wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą potencjalnych zagrożeń w najbliższym otoczeniu.

Charakterystyka przyczyn wypadków w domu i możliwości zapobiegania takim zdarzeniom. Wypunktowane czynności, które należy wykonać, gdy ulatnia się gaz. Numery telefonów alarmowych. Wskazanie na detergenty jako potencjalne zagrożenia dla człowieka. Ilustracja 1. przedstawia czynności jakie należy wykonać, gdy w domu ulatnia się gaz. Ilustracja 2. przedstawia oparzenie dłoni. Ilustracja 3. przedstawia detergenty używane w domu.

Charakterystyka i możliwości przeciwdziałania w domu takim zagrożeniom jak: potłuczone szkło, ostre narzędzia, czad, urządzenia kuchenne. Wskazania na potencjalne zagrożenia w domu i czad jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń. Ilustracja 4. przedstawia w formie graficznej niebezpieczne sytuacje w domu. Ilustracja 5. przedstawia okoliczności sprzyjające zaczadzeniu.

Słownik pojęć z zakresu zagrożeń w domu i szkole. Definicje: wypadek, tlenek węgla, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida