Zakładam kolekcję

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografie, obrazy, rysunki), 19 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych oraz 5 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Eric-Emmanuel Schmitt, Dziecko Noego, tłum. Barbara Grzegorzewska, Kraków 2005, s. 36–65.