Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie. Prawo międzynarodowe

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Piotr Kordel, Metody rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych w świetle prawa międzynarodowego, dostępny w internecie: pomost.net.pl [dostęp 16.03.2020 r.].
  • Menkes Jerzy, Ewolucja charakterystyki normatywnej tekstów międzynarodowych w procesie KBWE — na drodze ku prawnomiędzynarodowym ramom bezpieczeństwa regionalnego w Europie, [w:] Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polityczno-prawne aspekty zapobiegania konfliktom i pokojowego rozstrzygania sporów w systemie KBWE, Warszawa 1992.
  • Encyklopedia PWN: Léon Bourgeois, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 4.05.2021 r.].
  • Sławomir Lucjan Szesio, Rola sił pokojowych ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) – wybrane zagadnienia, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 16.03.2021 r.].
  • bezatomowe strefy, dostępny w internecie: encyklopedia.interia.pl [dostęp 16.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida