Zasady prawa administracyjnego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 13.08.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.