Zasoby wody na Ziemi

Scenariusz lekcji, podczas której zostaje dokonana charakterystyka hydrosfery pod względem składu. Uczniowie poznają właściwości wody, a także sposób krążenia wody w przyrodzie i jego przyczyny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida