Zastosowanie promieniowania jądrowego i energii jądrowej

Elementy zasobu:

1. Starter: ogólny wstęp do tematu, fotografia przedstawiająca twarz podczas radioterapii, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

2. Zawartość tekstowa: opis zastosowania radioizotopów technice; film animowany pokazujący przekrój silnika spalinowego (czas: 0:18 s); opis zastosowania radioizotopów w przemyśle motoryzacyjnym; fotografia księżycowego łazika, który do ogrzewania swoich podzespołów wykorzystuje energię będącą wynikiem rozpadu promieniotwórczego polonu; opis zastosowania radioizotopów w statkach kosmicznych; fotografia bezzałogowej sondy kosmicznej Voyager 2; opis zastosowania radioizotopów w badaniu nieszczelności kanałów; film animowany pokazujący badanie szczelności rurociągów i kanalizacji za pomocą izotopów promieniotwórczych (czas: 0:38 s); opis zastosowania radioizotopów w medycynie; fotografia przedstawiająca pacjenta w leczeniu onkologicznym‑niszczenie guza nowotworowego za pomocą bomby kobaltowej; zapis reakcji rozpadu kobaltu wraz z opisem; opis zastosowania radioizotopów w rolnictwie; opis datowania radiowęglowego; film animowany przedstawiający zastosowanie izotopu węgla w badaniach archeologicznych (czas: 3:44 s); krótki opis zastosowania energii wydzielane j podczas rozpadu promieniotwórczego; fotografia związana ze zniszczeniami Hiroszimy i Nagasaki; film ukazujący wybuch bomby atomowej w 1946 r. i w 1953 r.(czas: 1:39 s); polecenie dla ucznia związane z obliczeniem czasu, w którym powstało narzędzie drewniane.

3. Podsumowanie: trzy krótkie sformułowania podsumowujące dotyczące sztucznej promieniotwórczości i broni atomowej.

4. Zadanie podsumowujące modu: ćwiczenie interaktywne typu prawda/fałsz zawierające trzy sformułowania z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

5. Praca domowa: zestaw pięciu poleceń dla ucznia, z których dwa dotyczą zapisu reakcji rozpadu węgla, dwa związane są z wyszukiwaniem informacji w Internecie; jedno związane z określaniem wieku drewnianego antyku.

6. Słowniczek: datowanie radiowęglowe (datowanie 14C), nadczynność tarczycy, płyn rdzeniowo‑mózgowy, radioizotop, Układ Słoneczny

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida