Zespoły wykonawcze – różne typy chórów (jednorodny, dziecięcy, żeński, męski, mieszany)