Zjawiska atmosferyczne

Szkoła podstawowa
Przyroda
Udostępnij

Zapoznanie uczniów ze zjawiskami atmosferycznym zachodzącymi w Polsce