Zjawiska wulkaniczne

Scenariusz lekcji poświęconej zagadnieniom dotyczącym endogenicznych czynników kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi – wulkanizmowi. Uczniowie poznają warunki występowania zjawisk wulkanicznych, budowę i klasyfikację wulkanów. Uczą się również pokazywać na mapie przykładowe czynne wulkany.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida