Strona główna Zjawisko załamania światła.
Powrót

Zjawisko załamania światła.

Wstęp do tematu: Zjawisko załamania światła.

Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię przedstawiającą jak wygląda świat widziany przez grubą nóżkę od kieliszka, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: opis doświadczenia, którego celem jest obserwacja zjawiska załamania światła na granicy dwóch ośrodków; film pt. Kąt padania i kąt załamania w zjawisku załamania światła; określenie przyczyny załamania światła zilustrowane rysunkami; określenie całkowitego wewnętrznego odbicia; animację i fotografię przedstawiającą całkowite wewnętrzne odbicie; ciekawostkę zilustrowaną rysunkiem załamania światła w wodzie.

Zasób zawiera: ciekawostkę związaną z mirażem zobrazowaną ilustracjami mirażu (fatamorgana).

Zasób zawiera podsumowanie i trzy polecenia dla ucznia.

Zasób zawiera objaśnienia pojęć: całkowite wewnętrzne odbicie, kąt załamania, lupa, mikroskop optyczny, załamanie światła.

Zasób zawiera trzy zadania interaktywne.