Zmiana stężenia roztworu

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Jak nazywa się proces, podczas którego dodajemy rozpuszczalnika do roztworu?”;
  • „Jak zmienia się stężenie roztworu po jego rozcieńczeniu?”;
  • „Jak nazywamy proces, podczas którego w roztworze zwiększa się ilość substancji rozpuszczonej lub zmniejsza się ilość rozpuszczalnika?”;
  • „Jak zmienia się stężenie roztworu po jego rozcieńczeniu?”;
  • „Czy możemy obliczyć stężenie roztworu powstałego w wyniku zmieszania dwóch roztworów?”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje osiem ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 10 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości - w tym dziewięć interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „rozcieńczanie roztworu”, „zatężanie roztworu”, „koncentraty spożywcze”, „stężenie procentowe” oraz „ocet”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida