Zobaczyć niewidoczne

Szkoła podstawowa
Przyroda
Udostępnij

Zapoznanie uczniów z urządzeniami powiększaj�cymi obraz: lupa, mikroskop