Żołnierze polscy na frontach II wojny światowej

Scenariusz lekcji dotyczącej udziału polskich żołnierzy w walkach na frontach II wojny światowej po kampanii wrześniowej. Przedstawione zostały poszczególne etapy formowania się polskich jednostek i operacje, w których wzięły udział.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida