Strona główna Źródła i obszary prawa
Powrót

Źródła i obszary prawa

Materiał składa się z sekcji: „Normy i przepisy prawne. Akty normatywne”, „Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce”, „Organy publikacyjne”, „System prawny”, „Rodzaje prawa”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 6 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne;

- ćwiczenie interaktywne związane z procesem ustawodawczym;

- ilustrację, na której przedstawiono kodeks i młotek sędziowski;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z zależnościami pomiędzy prawem, a innymi systemami normatywnymi oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z prawem, rodzajami aktów prawnych i ich publikatorami;

- opis definicji normy prawnej i jej budowy;

- fragment tekstu źródłowego, w którym podano definicję przepisu prawnego i aktu normatywnego;

- schemat w postaci piramidy, na którym przedstawiono hierarchię aktów prawnych w Polsce;

- opis organów publikacyjnych;

- ilustrację, na której przedstawiono nagłówek z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;

- zdjęcie, na którym przedstawiono książki prawnicze;

- opis systemów prawnych (anglosaski, kontynentalny);

- opis rodzajów prawa ze względu na treść, zakres podmiotowy i przynależność państwową;

- podsumowanie materiału na temat systemów prawnych wraz z zalecaną literaturą i i pięcioma ćwiczeniami dotyczącymi źródeł i obszarów prawa, w tym dwoma interaktywnymi.

Bibliografia:

  • Źródło: [w:] Tamara Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Wieczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 139–140.
  • Źródło: [w:] Tamara Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Wieczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 139–140.