Źródła węgla i węglowodorów w przyrodzie. Zastosowanie węgla i węglowodorów.

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Źródła węgla i węglowodorów w przyrodzie”;
  • „Zastosowanie węgla”;
  • „Zastosowanie węglowodorów nasyconych – alkanów”;
  • „Zastosowanie węglowodorów nienasyconych – alkenów i alkinów”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 29 ilustracji (fotografie, obrazy, rysunki), dwa filmy, sześć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym siedem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „destylacja”, „hormony”, „kopalina”, „parafina”, „monomery”, „polimery” oraz „reakcja polimeryzacji”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida