Związki węgla z wodorem – powtórzenie wiadomości

Scenariusz lekcji powtórzeniowej dotyczącej węglowodorów. Uczniowie pracują w grupach, rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida