Zwierciadło kuliste wklęsłe

Schemat obrazuje odbicie światła w zwierciadle kulistym wklęsłym, gdzie promienie odbijają się do wewnątrz. Powstały trójkąt OAF jest równoramienny, więc OF=FA. Materiał może być przydatny do zilustrowania zachowania światła podczas realizowania tematów z optyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida