Zwierciadło kuliste wklęsłe

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Fizyka
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Fizyka
Udostępnij

Schemat obrazuje odbicie światła w zwierciadle kulistym wklęsłym, gdzie promienie odbijają się do wewnątrz. Powstały trójkąt OAF jest równoramienny, więc OF=FA. Materiał może być przydatny do zilustrowania zachowania światła podczas realizowania tematów z optyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.