Żyć jak pies z kotem czy jak bratnie dusze?

Zasób składa się z obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Macierzyństwo”, wiersza Joanny Papuzińskiej „Klucha” oraz ćwiczeń interaktywnych i zadań otwartych. Uczeń analizuje obraz S. Wyspiańskiego, gromadzi słownictwo opisujące uczucia, wypowiada się na temat swojej rodziny, analizuje wiersz, wskazuje cechy bohatera wiersza, przygotowuje scenki dramowe, opisuje prawa i obowiązki członków rodziny.

Bibliografia:

  • Źródło: Joanna Papuzińska, Klucha, [w:] tejże, Pod bajdułem i inne wiersze, Łódź 2002, s. 45.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida