Życie ludzkie a świat przyrody

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zastanawiają się nad zależnościami między życiem ludzkim a światem przyrodniczym i ich przyczynami. Uczniowie czytają i analizują fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta zatytułowany „Śmierć Boryny”. Wskazują w tekście środki artystyczne, sprawdzają symbolikę wybranych barw, przedstawiają emocje za pomocą rysunków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida