Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Zasada zachowania pędu a zderzenia sprężyste

Animacja ilustruje efekt zderzenia sprężystego dwóch ciał w trzech przypadkach:

  1. ciało 1. uderza w spoczywające ciało 2. o jednakowej masie,

  2. ciało 1. o niewielkiej masie uderza w masywne, spoczywające ciało 2.,

  3. masywne ciało 1. uderza w spoczywające ciało 2. o niewielkiej masie.

Obejrzyj animację i wykonaj polecenie.

Uwaga: Praca z animacją jest wygodniejsza po przełączeniu na widok pełnoekranowy.

R18Ctj60pcY8V
Polecenie 1
RfDEYlIg0rNAc
Połącz opis zderzenia sprężystego dwóch ciał o masach m1 i m2 z wynikiem zderzenia. Zderzenie ciał o równych masach m1 = m2, w ciało spoczywające uderza drugie ciało. Możliwe odpowiedzi: 1. Po zderzeniu ciało poruszające się przed zderzeniem zatrzymuje się, a drugie ciało przejmuje prędkość pierwszego., 2. Po zderzeniu ciało o masie m1 porusza się w przeciwną stronę, ciało o masie m2 spoczywa., 3. Po zderzeniu prędkość ciała o masie m1 maleje, a ciało o masie m2 porusza się szybciej niż m1. W spoczywające ciało m2 uderza ciało o masie m1 << m2. Możliwe odpowiedzi: 1. Po zderzeniu ciało poruszające się przed zderzeniem zatrzymuje się, a drugie ciało przejmuje prędkość pierwszego., 2. Po zderzeniu ciało o masie m1 porusza się w przeciwną stronę, ciało o masie m2 spoczywa., 3. Po zderzeniu prędkość ciała o masie m1 maleje, a ciało o masie m2 porusza się szybciej niż m1. W spoczywające ciało m2 uderza ciało o masie m1 >> m2. Możliwe odpowiedzi: 1. Po zderzeniu ciało poruszające się przed zderzeniem zatrzymuje się, a drugie ciało przejmuje prędkość pierwszego., 2. Po zderzeniu ciało o masie m1 porusza się w przeciwną stronę, ciało o masie m2 spoczywa., 3. Po zderzeniu prędkość ciała o masie m1 maleje, a ciało o masie m2 porusza się szybciej niż m1.