Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższą animacją 3D, która przedstawia kąty pomiędzy wysokością czworościanu a jego ścianami bocznymi.

R1EWvuz9RpZ32
Film nawiązujący do treści materiału kątów między ścianą a odcinkiem w czworościanie.
Polecenie 2

Korzystając z powyższej animacji, uzasadnij twierdzenie Vivianiego, które stwierdza, że dla dowolnego punktu wewnątrz trójkąta równobocznego suma odległości tego punktu od boków trójkąta jest stała i równa wysokości tego trójkąta.

Polecenie 3

Uzasadnij, że w każdym czworościanie ABCD, w którym podstawa ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości a oraz wysokość czworościanu DE ma długość H suma tangensów kątów pomiędzy wysokością DE a ścianami ABD, ACDBCD jest stała.