Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RH0I6ZFTS7o6o1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij luki w tekście jednym z zamieszczonych określeń. Rzutem prostopadłym punktu na płaszczyznę jest punkt przecięcia 1. 0°, 2. prostej prostopadłej do tej płaszczyzny przechodzącej przez ten punkt z tą płaszczyzną.

Prosta leżąca na danej płaszczyźnie tworzy z tą płaszczyzną kąt o mierze 1. 0°, 2. prostej prostopadłej.
RN3HIF3Pi37r71
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 3

Dany jest czworościan ABCD, w którym kąt pomiędzy ścianami ABCABD jest kątem prostym. Trójkąty ABCABD są trójkątami równoramiennymi o wspólnej podstawie AB o długości a.

R1JE3qVe5E63d
Rzw5H4iCrsKwo
Uporządkuj w odpowiedniej kolejności etapy Elementy do uszeregowania: 1. element 1, 2. element 3, 3. element 4, 4. element 2
2
Ćwiczenie 4

Dany jest czworościan foremny ABCD. Na wysokości czworościanu DE wyznaczono punk F taki, że stosunek długości odcinka DF do odcinka FE wynosi 1:n. Wyznacz sinus kąta pomiędzy odcinkiem AF a płaszczyzną podstawy ABC.

2
Ćwiczenie 5

Dany jest czworościan ABCD, w którym trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości 4. Miary kątów pomiędzy wysokością opuszczoną z wierzchołka D a ścianami ABD, ACDBCD wynoszą 60°, 45°45°, odpowiednio. Oblicz objętość tego czworościanu.

2
Ćwiczenie 6

W czworościanie ABCD podstawa ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości a. Objętość tego czworościanu wynosi a3324, a jeden z kątów pomiędzy wysokością czworościanu opuszczoną z wierzchołka D a ścianą boczną czworościanu ma miarę 60°. Wyznacz długości pozostałych krawędzi tego czworościanu.

3
Ćwiczenie 7

Dany jest czworościan ABCD, w którym AB=4, AC=8, BC=6, a wysokość czworościanu DE=5. Oba kąty pomiędzy wysokością DE a ścianami ABDBCD mają miarę  30°. Wyznacz kąt pomiędzy wysokością DE a ścianą ACD.

3
Ćwiczenie 8

Dany jest czworościan ABCD, w którym ABC jest trójkątem prostokątnym o kącie prostym ACB. Krawędź CD o długości c jest prostopadła do ściany ABC. Krawędź CD jest nachylona do ściany ABD pod kątem α. Wykaż, że suma odwrotności kwadratów długości krawędzi ACBC jest stała dla danych cα.